Zimowe Igrzyska Olimpijskie
PyeongChang 2018
dni

Polityka Cookies


I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu www.xbrand.pl jest XBRAND Sp. z o.o. z biurem w Warszawie (02-916) przy ul. Okrężnej 36; zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000493953, o numerze NIP 125 162 49 97 oraz numerze REGON 147481215.
 2. Przedmiotowa Polityka prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez XBRAND zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest XBRAND.

II. DEFINICJE

 1. Użytkownikiem: jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, w jakikolwiek sposób odbierając dane lub umieszczając je w Serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”): są to pliki, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika Seriwsu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu Użytkownika, identyfikator oraz określoną przez Serwis zawartość.
 3. Pliki cookies „sesyjne”: są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Pliki cookies „stałe”: przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Urządzenie - oznacza elektroniczne
 5. Urządzenie Użytkownika za pośrednictwem, którego Użytkownik ten uzyskuje dostęp do Serwisu.

III. DANE ZBIERANE PRZEZ SERWIS

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. Powyższe dane zawarte w formularzu mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika. Serwis może ponadto zapisywać informacje o parametrach technicznych Urządzenia Użytkownika (w tym adres IP Urządzenia Użytkownika).
 2. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych, wówczas taki zbiór jest rejestrowany przez XBRAND w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. W przypadku kiedy dane podane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wskazać należy, iż może to być powodem braku dostępu do niektórych funkcji Serwisu.
 4. Podkreślić należy, iż dane podane w formularzu są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu wynikającym z funkcji Serwisu.

IV. PLIKI COOKIES

 1. Serwis XBRAND korzysta z plików cookies, które są wykorzystywane do tworzenia statystyk i przechowywania preferencji Użytkownika.
 2. Wskazać należy, iż podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest XBRAND lub podmioty z nim współpracujące.
 3. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Urządzeniu Użytkownika. W związku z powyższym Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, m.in. usunięcie plików cookies, czy też automatyczne ich blokowanie.
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 5. Pliki cookies zamieszczane w Urządzeniu Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Serwisem reklamodawców oraz partnerów.

V. DZIENNIK ZDARZEŃ SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika określonych przez Serwis podlegają zapisywaniu w dzienniku zdarzeń serwera. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem, tj. do analizy funkcjonowania oprogramowania Serwisu i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu.
 2. Informacje określone w punkcie poprzedzającym mogą zawierać dane dotyczące wybranych parametrów technicznych Urządzeniu Użytkownika (w tym adres IP Urządzenia).

VI. UDOSTĘPNIANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. XBRAND może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VII. NEWSLETTER

 1. Newsletter ma charakter informacyjny i jest przesyłany w postaci wiadomości mailowej na adres podany w sposób dobrowolny przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.
 2. Baza danych Newslettera zawiera adres mailowy podany przez Użytkownika oraz datę dodania przedmiotowego adresu do bazy danych.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera za pomocą łącza zawartego we wszystkich Newsletterach przesłanych wcześniej do Użytkownika.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

 1. XBRAND nie wyraża zgody na przesyłanie niezamówionych informacji handlowych (spamu) na adresy wskazane w Serwisie. Podkreślić należy, iż działania takie są niezgodne z prawem.
 2. Wszelkie wątpliwości lub zastrzeżenia w związku z funkcjonowaniem Serwisu, prosimy kierować na adres biuro@xbrand.com.pl
 3. XBRAND zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, które mogą wynikać m.in. z rozwoju Serwisu bądź zmian w obowiązującym prawie.